【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

白,日本轻小说及其改编动漫《NO GAME NO LIFE游戏人生》中女主角  ,空的妹妹。拒绝上学,没有朋友,有对人恐惧症,游戏废人,被欺负的孩子。一旦离开空变成独自一人,就会变成无法正常交流的对人恐惧症患者。天才少女,因不被常人理解而被孤立。

 

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

【Cosplay欣赏】NO GAME NO LIFE/游戏人生 一抹多 白(しろ)

acg123.net 一个二次元爱好者的聚集地,分享各类新奇的二次元趣闻。

0
打赏
135
0
吐槽

- 评论

我要吐槽